Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o azilu, P. Z. E. br. 573

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 99. sjednici održanoj 13. lipnja 2007. god. razmatrao je Konačni prijedlog zakona o azilu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. svibnja 2007. god.

Članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona. Predstavnik predlagatelja ističe kako se predmetnim Zakonom, uvođenjem novih instituta poboljšava procedura azila, onemogućava njegova zloporaba, te se uvodi supsidijarna zaštita za strance koji ne ispunjavaju uvjete za odobrenje azila.

Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, ocjenjujući da se ovim zakonskim prijedlogom osigurava učinkovita provedba ustavne odredbe koja omogućava stranim državljanima dobivanje utočišta u Republici Hrvatskoj, te predstavlja usklađenje s pravnom stečevinom EU. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje:

Zakona o azilu

u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora g. Ivana Jarnjaka.

PREDSJEDNIK
Ivan Jarnjak