Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, drugo čitanje, P. Z. br. 93

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 17. (djelomično zatvorenoj) sjednici, održanoj 14. travnja 2021., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, drugo čitanje, P. Z. br. 93 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. travnja 2020.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da je Zakon o zaštiti novčarskih institucija u primjeni od prosinca 2015. godine te su njime polučeni željeni rezultati. Slijedom toga, istaknuo je da se od 2015. do 2020. godine broj kaznenih djela počinjenih na štetu novčarskih institucija smanjio za više od 50%, što je iznimno pozitivan trend.

No, uočen je trend porasta novih teških kaznenih djela na štetu novčarskih institucija, i to provaljivanjem u bankomate korištenjem eksploziva ili plina čime se nanosi velika materijalna šteta i ugrožavaju životi ljudi i njihovo zdravlje. Takva kaznena djela izazivaju opravdanu bojazan kod građana.

Nastavno je naglasio da je u zadnje tri godine počinjeno 97 takvih kaznenih djela, dok je u prva tri mjeseca 2021. godine počinjeno 12 kaznenih djela teške krađe provaljivanjem u bankomate uporabom eksploziva ili plina.

Nadalje, istaknuo je da je tijekom rasprave o zakonskom prijedlogu u prvom čitanju Odbor iznio dvije primjedbe, i to primjedbu koja se odnosila na predugačak rok od pet godina koji je bio ostavljen novčarskim institucijama za uspostavu mjere elektrokemijske zaštite na bankomatima (Odbor je predložio rok od tri godine) i nepostojanje nikakve dinamike po godinama za ugradnju tog vida zaštite (Odbor je predložio da dinamika bude u jednakom postotnom iznosu za svaku godinu). Takve primjedbe naknadno su bile iznesene i tijekom rasprave na plenarnoj sjednici od strane drugih zastupnika u Hrvatskome saboru.

Slijedom iznesenih primjedbi, predlagatelj je pristupio izmjeni članka 7., te u Konačnom prijedlogu zakona skratio rok za implementaciju mjere elektrokemijske zaštite s pet na tri godine, te utvrdio dinamiku ispunjenja obveze  odnosno utvrdio da novčarske institucije u svakoj godini od dana stupanja na snagu Zakona moraju u jednu trećinu bankomata ugraditi elektrokemijsku zaštitu. Rok od godine dana računat će se od dana stupanja na snagu Zakona.

Zaključno je istaknuo da će, s obzirom na inspekcijske ovlasti s kojima raspolaže Ministarstvo unutarnjih poslova, pratiti izvršenje propisanih obveza od strane novčarskih institucija.

U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali donošenje Zakona te iskazali zadovoljstvo time što je predlagatelj prihvatio primjedbe iznesene tijekom prvog čitanja, a koje su usmjerene na jačanje sigurnosti novčarskih institucija i zaštitu života i zdravlja građana Republike Hrvatske.

Nakon rasprave, jednoglasno, s 11 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikša Vukas, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Nikša Vukas