Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i pilotički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosnim provjerama, P. Z. E. br. 66

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj 02. srpnja 2008. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada  Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030106-08-3 od 20. lipnja 2008. godine.
Odbor je rečeni Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Konačnog prijedloga zakona.
Izraženo je mišljenje o potrebi zaštite podataka koji se prikupe u sigurnosnim provjerama.
Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom) predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON
O SIGURNOSNIM PROVJERAMA

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.


        PREDSJEDNIK ODBORA


         Vladimir Šeks