Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, P. Z. br. 530

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 72. sjednici održanoj 23.  siječnja  2007. godine raspravio je  Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske  aktom pod brojem 5030106-06-6 od  21. prosinca  2006. godine. 
Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Konačnog prijedloga zakona.
Nakon rasprave Odbor je  jednoglasno (7 glasova «ZA») predložio Hrvatskom saboru da donese


Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

u  tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
      
     
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.
     

               PREDSJEDNIK ODBORA
 
    Dražen Bošnjaković