Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu strategije migracijske politike Republike Hrvatske za 2007./2008. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 84. sjednici održanoj 19. lipnja 2007. godine raspravio je  Prijedlog strategije migracijske politike Republike Hrvatske  za 2007./2008. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-07-1 od 31. svibnja 2007. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog strategije raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odbor je u raspravi  konstatirao da je Prijedlog strategije podnesen sukladno članku 86. Zakona o strancima. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova „za“) predložio Hrvatskom saboru da donese

STRATEGIJU MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007./2008. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
  Dražen Bošnjaković