Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 87

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030105-08-1, od 29. svibnja  2008. godine.
Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju  svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Prijedloga zakona vezana uz usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.
Odbor je jednoglasno  (8 glasova „za“) predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA


              Vladimir Šeks