Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s objedinjene rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, Izvješću pučke pravobraniteljice za 2019. godinu i Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 18. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine raspravio je Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 29. ožujka 2019. godine, Izvješću pučke pravobraniteljice za 2019. godinu kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 31. ožujka 2020. godine i Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 25. veljače 2021. godine. 

Odbor je navedena izvješća raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Uvodno obrazloženje iznijela je pučka pravobraniteljica. 

Odbor većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“), predlaže Hrvatskom saboru da primi na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu. 

Odbor većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“), predlaže Hrvatskom saboru da primi na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu.

Odbor većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“), predlaže Hrvatskom saboru da primi na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu. 

Također, u skladu s odredbom članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor predlaže Hrvatskom saboru da se o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, Izvješću pučke pravobraniteljice za 2019. godinu i Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu provede objedinjena rasprava s obzirom na to da su navedena izvješća uzajamno povezana načelima, ciljevima i svrhom.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.


                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA
    
                                Dražena Bošnjakovića