Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 77 sjednici održanoj 22.ožujka 2007. godine raspravio je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-07-2 od  9. ožujka  2007. godine.
Odbor je rečeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je u raspravi podržao Izvješće koje je Vlada Republike Hrvatske podnijela na temelju članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova «ZA» ) predložio Hrvatskom saboru da donese  slijedeći


Z A K LJ U Č A K


Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu.

Za izvjestitelja  na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.
     

               PREDSJEDNIK ODBORA
 
    Dražen Bošnjaković