Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakondavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 721

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 107. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 721, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.   

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor napominje kako se, prema nomotehničkim pravilima, jednim člankom propisa o izmjenama i dopunama obuhvaća jedan članak osnovnog propisa. Iznimno, može se jednim člankom izmjena i dopuna obuhvatiti i više članaka osnovnog propisa ako su oni u neprekinutom nizu ili prekinutom nizu ali samo onda kada između tih članaka nema nikakvih drugih promjena, inače se izmjena i dopuna mora vršiti postepeno.  

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac