Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 119. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. siječnja 2020. godine.    

2.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire prihvaćanje ovoga Izvješća a na njegov tekst nema primjedaba. 

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac