Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu, P. Z. E. br. 87

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 24. sjednici održanoj 7. lipnja 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu, P. Z. E. br. 87, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.  Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

4.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković