Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, P.Z.E. br. 173

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 42. sjednici održanoj 16. siječnja  2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, P.Z.E. br. 173, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. prosinca 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac