Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, P.Z. br. 519

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 91. sjednici održanoj 20. ožujka 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, P.Z. br. 519, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 29. i 70.

U članku 29. stavku 3. i članku 70. stavku 3. riječi: „stavcima 1. i 2. ovoga članka“ zamjenjuju se riječima: „ovome članku“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuju članci jer prema nomotehničkim pravilima kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka.

II.    Na članak 102.

U članku 102. riječi: „osmoga dana“ zamjenjuju se riječima: „prvi dan“.

Obrazloženje

Dorađuje se izričaj kako bi se odredbe ovoga Zakona mogle primjenjivati što prije s obzirom na sadržaj koji uređuju. 

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac