Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, P.Z. br. 684

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 17. rujna 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, P.Z. br. 684, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. rujna 2019. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac