Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, P.Z.E. br. 782

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 116. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, P.Z.E. br. 782, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2019. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“)    podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac