Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, P.Z. br. 93

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, P.Z. br. 93, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. travnja 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac