Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z. br. 71

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 28. travnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z. br. 71, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac