Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, P.Z. br. 122

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, P.Z. br. 122, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor ističe načelnu primjedbu o kojoj predlagatelj treba voditi računa kod sljedećih izmjena i dopuna ili predlaganja novog teksta zakona, a vezana je za pozivanje na odredbe nekog drugog zakona. Naš pravni sustav u normativnom dijelu propisa ne poznaje skraćivanje određenog naziva propisa, već ako se poziva na određenu odredbu nekog propisa ono nužno iziskuje  i navođenje brojeva „Narodnih novina“ u kojima je taj propis objavljen kao i njegove eventualne izmjene ili dopune. U slučajevima da se općenito poziva na neki propis, bez navođenje konkretnih odredbi (članaka) dovoljno je samo istači  materiju koja se uređuje tim propisom (zakon kojim se uređuje mirovinsko osiguranje…). 

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac