Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o upravnim sporovima, P.Z. br. 623

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 134. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o upravnim sporovima, P.Z. br. 623, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. veljače 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći 

AMANDMAN

I. Na članak 125.

U članku 125. stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Odredbe članka 124. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na rješenja.“

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac