Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosnim provjerama, P. Z. E. br. 66

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 21. sjednici, održanoj 1. srpnja 2008. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosnim provjerama, P. Z. E. br. 66, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba. 

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik