Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Poslovniku pravobranitelja za djecu

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 56. sjednici održanoj 25. travnja 2018., raspravljao je o Poslovniku pravobranitelja za djecu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela pravobraniteljica za djecu, aktom od 10. siječnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire prijedlog da Hrvatski sabor potvrdi Poslovnik pravobranitelja za djecu, a na njegov tekst nema primjedaba ustavnopravne naravi.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac