Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini


1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 81. sjednici održanoj 10. prosinca 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje Prijedlog deklaracije  a na njezin tekst Odbor nema primjedaba. 

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac