Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

 1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 89. sjednici održanoj 30. siječnja 2007., raspravljao je o Prijedlogu kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2006.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Kodeksa, a na njegov tekst nema primjedaba.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik