Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju 2021. godine - „Godinom Marka Marulića“

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu Odluke o proglašenju 2021. godine - „Godinom Marka Marulića“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, aktom od 10. ožujka 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ove Odluke a na njezin tekst Odbor nema primjedaba. 

3.    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac