Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju 2025. godine - „Godinom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva“

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 135. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju 2025. godine - „Godinom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, aktom od 8. ožujka 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ove Odluke a na njezin tekst Odbor nema primjedaba. 

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac