Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o proglašenju 2008. godine ''Godinom Marina Držića u Republici Hrvatskoj''

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju 2008. godine ''Godinom  Marina Držića u Republici Hrvatskoj'', koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23.kolovoza 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ove Odluke, a na tekst Odluke Odbor nema primjedaba.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik