Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 45. sjednici održanoj 6. veljače  2018., raspravljao je o Prijedlogu Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije „Hrvatskoj elektroprivredi“ d.d. Zagreb, u HE Zakučac, koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ove Odluke a na njezin tekst Odbor nema primjedaba.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac