Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 16.

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2008., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 16. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  29. veljače 2008.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona  i ne protivi se prijedlogu da se donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedlog zakona Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Emila Tomljanović, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl. pravnik