Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, P. Z. E. br. 182

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 31. sjednici održanoj 26. rujna  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, P. Z. E. br. 182, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je izričaj pojedinih odredaba potrebno pravno i nomotehnički doraditi, a osobito:

- članak 11. – broj 9 potrebno je zamijeniti brojem 11

- članak 13. – u nabrajanju stavaka riječ „odnosno“ je suvišna

- članak 14. – sadržaj odredbe izmijenjenog članka 114. stavka 6. potrebno je staviti u prijelazne i završne odredbe

- članak 28. – nepotrebno se u članku 199. mijenja stavak 1. kada je sadržajno isti kao i sada važeći

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
Marija Jelkovac