Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, P. Z. br. 194

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 15. studenoga 2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, P. Z. br. 194, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 22. rujna 2017. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“, 3 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske, dostavljenim aktom od 18. listopada 2017.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac