Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, P.Z.E. br. 404

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 19. rujna 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, P.Z.E. br. 404, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac