Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, P.Z. br. 360

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 99. sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, P.Z. br. 360, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 11. lipnja 2018. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 19. srpnja 2018. godine.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac