Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, P.Z. br. 805

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 117. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, P.Z. br. 805, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. studenoga 2019. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno izričaj pojedinih odredaba doraditi u nomotehničkom smislu, a osobito:

-    članak 1. - prema nomotehničkim pravilima odredba kojom se određuje pisanje rodnih pojmova propisuje se kao posebna odredba u članku kojim se daju objašnjenja, odnosno definicije pojmova ili u posebnom članku iza toga (stavak 3.)

-    članak 2. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu (riječi: „te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona“ su suvišne) te istaknuti pojmove koji se definiraju

-    članak 8. – u stavku 1. riječi: “S danom“ potrebno je zamijeniti riječju: „Na dan“ (isto u člancima 20., 32., 33., 34. i 35.)

-    članak 45. i 46. – potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta u navedenim člancima. 

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac