Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama, P.Z.E. br. 814

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama, P.Z.E. br. 814, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. prosinca 2019. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno doraditi odredbu članka 12. stavka 5. jer u pravnom sustavu Republike Hrvatske rokovi za poduzimanje određenih radnji određuju se od određenog dana (ne „datuma“).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac