Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, P.Z.E. br. 148

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 33. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, P.Z.E. br. 148, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. lipnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 5 glasova „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 2. – u uvodnoj rečenici potrebno je naznačiti kako „U smislu primjene odredbi…“ pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja (ne „Za potrebe primjene odredbi…“). Također potrebno je istaknuti pojmove koji se definiraju.

-    članak 15. – u dodanom članku 422.a u stavku 1. ispred riječi u zagradi potrebno je dodati riječi „u daljnjem tekstu:“ s obzirom da se te riječi tako koriste dalje u tekstu (isto u članku 17.).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac