Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 343

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 75. sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 343, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac