Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, P.Z. br. 569

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 130. sjednici održanoj 7. veljače 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, P.Z. br. 569, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. listopada 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinim odredbama, a osobito:

-    članak 8. – u izmijenjenom članku 39. potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta stavcima 10. i 11. , a u stavku 11. riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne 

-    članak 13. – iznad dodanog članka 51.a potrebno je staviti naziv članka (isto u člancima 18. i 20.)

-    članak 17. – u izmijenjenom članku 59. stavku 14. u uvodnoj rečenici riječi: „kako je navedeno“ nisu primjerene normativnom izričaju zakona

-    članak 39. – odredbe stavaka 2. i 3. potrebno je staviti u zaseban članak.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac