Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, P.Z. br. 628

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 133. sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, P.Z. br. 628, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. veljače 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj članka 8. (u stavku 1. i 3. riječ „ekvivalentnim“ je suvišna, dovoljno je koristiti samo „nadležna tijela“ onako kako je određeno u članku 4. stavku 5. temeljnog zakona).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac