Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 632

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 134. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 632, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. veljače 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“)  podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac