Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 106

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 27. sjednici održanoj 21. travnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 106, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 20. siječnja 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 5. ožujka 2021. godine.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
Marija Jelkovac