Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika, P. Z. br. 537

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 111. sjednici, održanoj 9. prosinca 2010., raspravljao je o Prijedlogu zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika, P. Z. br. 537 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 22. travnja 2010.

2. Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenog u mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenom aktom od 24. lipnja 2010.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik