Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 139

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 30. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 139, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. svibnja 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći 

AMANDMAN

I.    Na članak 10.

U članku 10. broj: „9.“ zamjenjuje se brojem: „6.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer je potrebno ispraviti  pozivanje na odredbu članka gdje se propis prvi put navodi (a ne na članak koji se poziva na taj članak).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac