Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 834

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 120. sjednici održanoj 5. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 834, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. siječnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 28.

U članku 28. stavku 4. ispred riječi: „suglasnost“ dodaje se riječ: „prethodnu“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac