Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o porezu na digitalne usluge, P.Z. br. 105


1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o porezu na digitalne usluge, P.Z. br. 105, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela dr.sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskom saboru, aktom od 18. siječnja 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glasa „SUZDRŽAN“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 25. veljače 2021. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
    Marija Jelkovac