Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva, P. Z. br. 788

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 3. listopada 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva, P. Z. br. 788, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. rujna 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona s prijedlogom da se za drugo čitanje nomotehnički uradi tekst.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
  
     


 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik