Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P. Z. br. 144

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 24. sjednici održanoj 7. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P. Z. br. 144, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3.  Na tekst Prijedloga Odbor daje sljedeće primjedbe i prijedloge koje se odnose načelno na cijeli tekst Zakona i to u prvom redu da izričaj pojedinih odredaba valja doraditi u pravnom i nomotehničkom smislu, a između ostalog:

- na članak 19. – u stavku 5. potrebno je propisati općenito pozivanje na određeni zakon jer navođenje punog naziva zakona nužno iziskuje i navođenje brojeva „Narodnih novina“ u kojima je taj zakon objavljen, kao i njegove eventualne izmjene i dopune

- na članak 29. i 30. – potrebno je ujednačiti terminologiju zastare

- na članak 31. – u stavku 2. nejasno je tko će snositi troškove postupka koje je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti a okončan je povoljno za stranku.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Dražen Bošnjaković