Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 278

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 23. sjednici održanoj 7. veljače 2018. godine, Prijedlog zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. siječnja 2018. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se donošenjem predloženog Zakona jasno definirati nadležnost za obavljanje pojedinih poslova te urediti svi odnosi, prava i obveze sudionika na tržištu plina u skladu s Direktivom 2009/73/EZ odnosno urediti tržište plina u Republici Hrvatskoj u segmentu kućanstva na način da se urede odnosi te prava i obveze sudionika na tržištu plina, obveze regulatorne agencije, način zakupa skladišnih kapaciteta, način određivanja cijene javne usluge, način određivanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, način određivanja zajamčenog opskrbljivača kao i uvjeti svih natječaja na tržištu plina koji se provode. Predloženim Zakonom definira se prijelazno razdoblje od tri plinske godine te produžuje zaštita kućanstva u pogledu cijene i sigurnosti opskrbe. Razlozi donošenja ovoga Zakona po hitnom postupku su uklanjanje EU Povreda kao i pravovremeno provođenje aktivnosti vezno uz tržišne rokove zakupa skladišnih kapaciteta, transportnih kapaciteta, nabavke plina kao i sklapanja ugovora s opskrbljivačima u obvezi javne usluge (rok 1. travnja tekuće godine).

Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi na Odboru postavljeno je pitanje kako će se donošenje ovoga Zakona odraziti na Petrokemiju d.d. iz Kutine koja je značajni potrošač plina u Republici Hrvatskoj budući da nabavlja trećinu ukupnih količina plina na tržištu Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja pojasnio je da će Petrokeija d.d. sukladno ovom Zakonu biti u mogućnosti izabrati što je moguće povoljnijeg dobavljača te da što se tiče primjene ovoga Zakona sigurno neće od 1. travnja 2018. imati skuplji plin. Skrenuta je pozornost da je jedan od ključnih problema za ovu tvrtku generalno prisutan problem visine tarifa transportnog sustava koji je opterećen realiziranim investicijama u plinovode (konkretno Bosiljevo-Dugopolje) koji još nisu u tolikom prometu.

U tom smislu razmatrat će se, u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, mogućnost korigiranja i smanjivanja navedenih tarifa u nekom narednom razdoblju. Tomu bi u prilog išlo povećanje fizičkog obujma transporta zahvaljujući projektu LNG-a te diverzifikacija izvora dobave plina što bi posljedično smanjilo cijenu transporta odnosno cijenu plina za sve kupce pa tako i Petrokemiju d.d.  Istaknuto je da trenutno značajnu poteškoću u izboru najpovoljnijeg dobavljača ovoj tvrtki predstavlja njezina nelikvidnost, a ne cijena plina.

Zatražena su i dodatna pojašnjenja vezano uz terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) na Krku te je predstavnik predlagatelja pojasnio da će se EU sufinanciranjem od 102 milijuna eura pokriti 27,8% investicije odnosno nabavka broda (FSRU), izgradnja prihvatnog pristaništa i sva oprema bitna za funkcioniranje sustava. Ostatak je predviđen da se pribavi na tržištu kapitala.
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Mihaela Zmajlovića, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Mihael Zmajlović