Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, drugo čitanje, P.Z. br. 407

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 40. sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine, Konačni prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. studenoga 2018. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim Zakonom uređuju mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, planiranje, gradnja, održavanje i rekonstrukcija vanjske rasvjete, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe. Predloženim odredbama ovaj se Zakon usuglašava s mnogim izmjenama i dopunama u aktima na području gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih akata. U odnosu na prvo čitanje  dorađen je u člancima koji definiraju ciljeva i izuzeća od primjene Zakona, izvršena je korekcija pojmova „ekološki prihvatljive svjetiljke“, „svjetlost“, „svjetlosni tok“ i „zaštićeni prostor“, dopunjena je nadležnost komunalnog redara te su dorađeni članci u dijelu kojim se jasno definiraju novčane kazne za pravne osobe operatera vanjske rasvjete te odgovorne osobe jedinice lokalne samouprave, Grada Zagreba i odgovornu osobu pravne osobe operatora vanjske rasvjete kao i fizičku osobu – obrtnika i fizičku osobu operatora. Ujedno se tekst predloženog Zakona uskladio s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na način da stručne poslove u nadležnosti  Hrvatske agencije za okoliš i prirodu preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Odbor je, bez rasprave, većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Ivana Vilibora Sinčića,  predsjednika Odbora.  
 

                                                        PREDSJEDNIK ODBORA

Ivan Vilibor Sinčić