Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, prvo čitanje, P.Z. br. 210

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 44. sjednici održanoj 9. svibnja 2018. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e aktom od 11. listopada 2017.
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, klasa:022-03/17-12/69, urbroj:50301-27/12-17-13 od 7. prosinca 2017.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom je izlaganju istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom zagovara nov pristup trima aspektima u zakonskom tretmanu konoplje: industrijskoj proizvodnji, uporabi u medicinske svrhe i osobnoj („rekreativnoj“) uporabi.

Tako, što se tiče industrijske proizvodnje predlagatelj između ostalog smatra da ne  postoji  niti  jedan  opravdan  razlog  za  zabranu  iskorištavanja  cijele  biljke  industrijske konoplje,  posebice  imajući  u  vidu  nizak  postotak  THC-a  koji sadrži. Stoga ovim zakonskim prijedlogom dopuštaju slobodan uzgoj, preradu i promet industrijskom konopljom.

Što se tiče uporabe u medicinske svrhe, predlagatelj predlaže da se ovim zakonskim izmjenama dozvoli uzgoj, prerada, uporaba i promet konopljom u medicinske svrhe. Prema mišljenju predlagatelja svaka punoljetna osoba koja smatra da joj konoplja ili pripravci na bazi konoplje pomažu u liječenju bolesti ili otklanjanju simptoma  i tegoba povezanih  s bolešću, smije  uzgojiti  onoliku  količinu konoplje  koja  joj  je  potrebna  za  uporabu ili spravljanje pripravaka na bazi konoplje za vlastito liječenje.
 
U vezi s „uporabom za rekreaciju“, tj. konzumacijom indijske konoplje u rekreativne svrhe, predlagatelj smatra da bi se ovim  zakonskim prijedlogom  napravio važan iskorak u  dosadašnjem  zakonskom  tretmanu indijske konoplje tako da se legalizira  uzgoj, prerada, uporaba i promet konopljom za rekreaciju. Svaka punoljetna osoba u svrhu rekreacije smjela bi uzgajati do šest stabljika konoplje.
 
U svom mišljenju Vlada  RH  predlaže  Hrvatskome  saboru  da  ne  prihvati ovaj Prijedlog zakona zbog sljedećih razloga: Predloženi način uzgoja, prerade i prometa konoplje s visokim sadržajem THC-a od strane fizičkih osoba otvara mogućnost cijelog niza  zlouporaba, stoga prijedlog smatraju neprihvatljivim. Ovakav liberalan pristup otvara niz pitanja i mogućnost slanja krive poruke, osobito mladima, s obzirom na to da bi mladi ljudi mogli dobiti krivu predodžbu o učincima droga. Prijedlogom se predlaže maksimalna koncentracija THC-a u industrijskoj konoplji do 1 %, što se smatra neprihvatljivim jer je u suprotnosti s delegiranom Uredbom Komisije (EU) 639/2014 definirana maksimalna koncentracija THC-a do 0,2 %.  Također, predmetnim Prijedlogom fizičke osobe bi mogle slobodno, nekontrolirano i nekažnjivo uzgajati i trošiti marihuanu za tzv. osobnu uporabu, odnosno rekreativnu uporabu.
S mišljenjem Vlade RH složila se većina članova Odbora, smatrajući da bi područje „rekreacijske“ uporabe dovelo do legalizacije lakih droga. Članovi Odbora protiv su ovog prijedloga rješenja te su upozorili na moguće ne samo medicinske, već i sigurnosne probleme kao i na zlouporabe vezane za uzgoj medicinskog kanabisa i onog u industrijske svrhe. Tim više što je gotovo nemoguće razlikovati konoplju s malim sadržajem THC-a od one s visokim bez dodatne laboratorijske analize što otvara mogućnost zlouporabe.
Pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da je potrebno izraditi cjelovit zakon koji će regulirati ovu problematiku, s obzirom na to da se radi o kompleksnoj problematici koja je u nadležnosti više resora. S tim u vezi smatraju da je evidentna potreba omogućavanja korištenja konoplje u industrijske i medicinske svrhe, ali ne i „rekreativne“, što je potrebno zakonski dobro urediti kako ne bi dolazilo do zlouporabe droga.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (9 „za“ i 2 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zlouporabe droga, P.Z. br. 210

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
                                                                                        
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.