Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjena i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje, P.Z. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 71. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, aktom od  9. svibnja 2019.
Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, klasa:022-03/19-12/30, urbroj:50301-25/14-19-6 od 13. lipnja 2019. na navedeni akt.
Predstavnica predlagatelja u uvodnom je dijelu istaknula razloge za podnošenje Prijedloga zakona koji idu u smjeru potrebne ravnoteže odgovornosti između očeva i majki u brizi za novorođeno dijete, bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, osobito majki, smanjenja stereotipnih obiteljskih uloga te povećanja sudjelovanja žena na tržištu rada.
U drugom dijelu izmjene i dopune odnose se na jednak pravni tretman i jednaku pravnu zaštitu svim posvojiteljima i svoj posvojenoj djeci,  prije svega:  jednakost svih pred zakonom,  zaštitu osobnog i obiteljskog života te  pravo na dostojan život. 
U raspravi pojedini članovi Odbora podržali su predložene izmjene i dopune, smatrajući da postojeći Zakon ne uvažava u dovoljnoj mjeri specifične potrebe posvojenika i posvojitelja, tim više jer je poznato da su starija djeca teže posvojiva te da je proces prilagodbe i razvijanja privrženosti i bliskosti složeniji i često dugotrajniji. S tim u vezi, istaknuli su potrebu adekvatnog vremena prilagodbe i prava na posvojiteljski, odnosno roditeljski dopust za posvojenu djecu stariju od osam godina. 
Tijekom rasprave postavljeno je i pitanje izvora financiranja, odnosno osiguranja potrebnih dodatnih sredstava za provedbu Zakona u iznosu od 76.036.480,00 kuna koja nisu, kako je istaknuo predstavnik Vlade RH, obrazlažući Mišljenje Vlade RH, planirana za 2019. godinu.
     
Nakon provedene rasprave Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku većinom glasova (5 glasa „za“ i 7 glasa „protiv“) nije podržao

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, P. Z. br. 644 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA  ODBORA
doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.